Merhaba bu bildirim mesajı

Teklos Teknoloji Lojistik A.Ş

Hedeflerimiz

Teklos Lojistik, vizyonuna uygun olarak “ Lojistik sektöründe lider olmak” amacıyla alt yapısını geliştirmekte, büyük ölçekli depolama tesislerine yatırım yapmakta,  araç kapasitesini arttırmaktadır. Liderliğin büyük ölçekle ekonomi yaratılarak, yeni teknolojilerin kullanılmasıyla, hizmet kalitesinin arttırılması ile sağlanacağını bilmektedir.

Teklos Lojistik, iş ortaklarının bekledikleri hizmetlerin, artık en ucuz ve en kalitesiz olanına ilgi duymayacağının bilincindedir. Ucuzluğun kaliteden kaybederek sağlanabileceğine değil; ölçek büyütülerek ve verim arttırılarak elde edilebileceğine inanmaktadır. Bu nedenle “Beklentilerin Ötesinde Müşteri Memnuniyeti “ yaratacak biçimde müşterilerini bilgilendirmeyi ve bu beklentiye çözüm olmayı hedeflemiştir.

Çalışmalarını kısa süreli bir iş olarak görmemekte, karşılıklı değer yaratılacak, sonuçların paylaşılacağı “Uzun Süreli Stratejik İş Ortaklığı “ anlayışı ile hizmet üretmektedir. Çalışma şeklimiz bir işveren ve hizmet üreten değil aynı bünyenin sorumluluk paylaşan iki bölümü şeklinde gerçekleşmektedir.

Kalitenin vaz geçilmez olduğuna inanıyoruz. Sabit hizmet kalitesinin artık geçerli olmadığını ve küresel rekabet ortamında kalitenin de geliştirilmesi gerektiğini biliyoruz. Bu amaçla “Sürekli Geliştirilebilen Kalite Anlayışını hedeflenmiş ve uygulanmaktadır. Kaliteyi işin gereği olarak değil gelişimin bir aracı olarak görmekteyiz