Merhaba bu bildirim mesajı

Teklos Teknoloji Lojistik A.Ş

Kalite Politikamız

Kalite anlayışımız, “Müşteri Beklentilerinin Üzerinde Hizmet Sunarak, Sürdürülebilir Müşteri Memnuniyeti Yaratmaktır”. Tüm iş ortaklarımız ve çalışanlarımız bu anlayışımızın bir parçasıdır. 

Bunu sağlamak amacıyla;

 1. Müşteri ilişkilerimizi canlı tutar ve geliştiririz
 2. Yaptığımız işin kalitesini ve müşterilerimize katkısını ölçeriz.
 3. Kendimizi kendimizle ve sektörümüzle kıyaslarız.
 4. İş geliştirme projeleri hazırlar ve uygularız
 5. Yeni teknolojileri ve akademik çalışmaları takip ederiz
 6. Öğreniriz, uygularız ve öğretiriz.

 

Çevre Politikamız

Teklos Lojistik  “Üzerinde Yaşadığımız Dünyanın Tekrar Kirletilmeyecek Şekilde Korunması Gerektiğine Olan Inancı İle Çevreyi Koruyacak, Geliştirecek Bilincin Yaygınlaşması” için çalışır. 

Bunu Sağlamak Amacıyla;

 1. Çalıştığı tüm iş yerlerinde çevrenin kirletilmemesini sağlar
 2. Her tür atığın bozulmadan değerlendirilmesi ve tekrar kullanıma aktarılmasını planlar
 3. Araçların teknik kontrollerini sürekli takip eder.
 4. Toplumsal çevre projelerine destek verir
 5. Çevrenin yeşillenmesi için ağaç dikimini planlar.